WYŚLIJ ZAPYTANIE REZERWACYJNE


Jedno dziecko do lat 3 GRATIS przy 2 osobach dorosłych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity na Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28) zwanej dalej "Ustawą", informujemy, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest F.U.B. "TADY" Modrzewiowy Dwór Piotr Łukaszczyk, ul. Sądelska 58c, 34-531 Murzasichle
Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu
Posiada Pan / Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia
Podanie danych osobowych jest dobrowolne

REGULAMIN WILLI MODRZEWIOWY DWÓR


Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

Pensjonat prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych. Klienci pensjonatu korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.


Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń. Opłaty za zakwaterowanie w pensjonacie oraz usługi dodatkowe określa cennik.


PŁATNOŚC TYLKO GOTÓWKĄ W DNIU PRZYJAZDU !!!


Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem.


Klienci pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).


Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego pensjonatu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.


W pensjonacie obowiązuje doba hotelowa od godz.16.00 w dniu przyjazdu do godz.10.00 w dniu wyjazdu.


Najmując MODRZEWIOWY DWÓR gość określa czas swego pobytu[chyba że sa to pakiety]. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić Gospodarzom do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu. Pensjonat nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu w przypadku braku wolnych miejsc.


Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.


Klient pensjonatu przywożący ze sobą psa lub inne zwierze domowe obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom bądź pracownikom pensjonatu, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w pensjonacie.


Pobyt zwierząt należy uzgodnić z pracownikiem pensjonatu.


Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.


Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z najemcami zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.


Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.


Na terenie całego obiektu całkowity zakaz palenia [tylko można palić w palarni ]


Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości 30% ogólnej kwoty zamówienia.


Zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 21 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.


Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.


Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody.


Osoby przebywające na terenie pensjonatu korzystają z wszelkich atrakcji i udogodnień na własną odpowiedzialność.


Osoby niepełnoletnie powinny przebywać na terenie pensjonatu pod opieką osób dorosłych. Korzystanie z basenu zjeżdzalni jacuzzi isauny możliwe jest dopiero po zapoznaniu się z instrukcją użytkowania i na własną odpowiedzialnośc . Korzystanie z ww. urządzeń może nastąpić tylko za zgodą i wiedzą Gospodarza obiektu lub pracowników. Jednocześnie informujemy, iż z udogodnień można korzystaćod 08;00 do godziny 21:00.


Regulamin pensjonatu i usług podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.modrzewiowydwor.pl, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych oraz na tablicy informacyjnej.


W obiekcie zabronione jest:

  • zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami pensjonatu) bez zgody Gospodarzy
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
  • palenie tytoniu
  • Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.
  • Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli, kierownictwo i pracowników ośrodka i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015.